Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 11, 2019

Hvad er den sociologiske fantasi? Og hvem står bag denne podcast? Vi byder velkommen, og snakker lidt om tankerne bag Den Sociologiske Fantasi.