Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 28, 2020

Bliver samfundet i stigende grad mere sygdomsramt? Og søger vi mod alternative behandlingsformer, når konventionel lægevidenskab fejler? Lektor Inge Kryger Pedersen giver os en rundtur i sociologien om sundhed.